Ennakkomarkkinointi

Takuutuotto 8,0 % Lupakuvat Suomi Oy:n osakkeista ilman kuluja


Oman pääoman tuotto jopa yli 20%


Lupakuvat.com ja Tonttioptimointi.com -verkkosivustoja ylläpitävä Lupakuvat Suomi Oy järjestää 2020 osakeannin. Se on tarkoitettu rahastoja tai pörssiosakkeita parempaa, vakaampaa ja varmempaa sijoitustuottoa etsiville. Yleisöantiin yhdistetään suunnattu osakeanti strategisesti tärkeille tahoille ja toimijoille. Annin teknisestä toteutuksesta vastaa Fundu/ FundingTool.

Osakeannin tarkempi ajankohta ja ehdot ilmoitetaan myöhemmin molemmilla verkkosivustoilla. Tarkoituksena on tuoda sijoittajien merkittäviksi oman pääoman ehtoisia äänivallattomia B-sarjan osakkeita, joille maksetaan vuosittain 8,0 prosentin kiinteä osinkotuotto. Lisäksi yrityksen yhtiökokouksessa voidaan päättää 1-6 prosentin lisäosingosta tilikauden tuloksen mukaan.

Käyttämällä velkavipua oman pääoman tuottosi voi olla selvästi suurempikin. Jos esimerkiksi 60% sijoitussummasta on matalakorkoista lainaa, on oman pääoman tuottosi ennen veroja 20% miinus lainan hinta.

80% lainoituksella oman pääoman tuotto olisi huimat 40% miinus lainan korot ja kulut. Jos lainan osuus sijoituksestasi olisi tuo 80% ja lainan todellinen vuosikorko 4,0%, oman pääoman tuottosi olisi 24% miinus verot. Vastaavasti 90% lainoituksella oman pääoman tuotto olisi 44% lainan korot ja kulut vähennettyinä ennen veroja. Riski kuitenkin kasvaa aina lainarahaa sijoitettaessa.

Merkittävien osakkeiden määrä ja merkintähinta päätetään myöhemmin yrityksen ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Merkinnästä tai hallinnoinnista ei peritä mitään kuluja. Osakkeille on tarkoitus järjestää myös toimivat jälkimarkkinat sijoittajien exitin turvaamiseksi.

Sijoituksen turvallisuutta parantaa ja riskitasoa pienentää oleellisesti se, että yhtiön pääomat tullaan sijoittamaan pääosaltaan potentiaalisiin tontteihin ja muihin kiinteistöihin pääkaupunkiseudulla. Se vastaa pitkälti reaalivakuutta sijoituksille.

Velkavipuvaikutuksella ja aktiivisella kiinteistökehityksellä päästään tavanomaista parempiin tuottoihin, mikä varmistaa yhtiön kyvyn maksaa luvatut osingot myös pitkällä aikavälillä ilman vaaraa pääomarakenteen heikkenemisestä.

Osakeannin taustalla on tarve taata yhtiön käyttöön riittävästi pääomaa tulevaa vahvaa kasvuvaihetta ja uusia liiketoimintamalleja varten. Lupakuvat Suomi Oy on panostanut strategisista syistä voimakkaasti oman talomalliston kehittämiseen.

Yhtiö on luonteeltaan kasvuyritys, jonka liikevaihto ja arvo voivat nousta lyhyellä ja/ tai keskipitkällä aikavälillä dramaattisestikin.

Esitemateriaalin osakeannista voi tilata jo ennakkoon sähköpostitse Lupakuvat Suomi Oy:n sähköpostiosoitteesta info@lupakuvat.com. Esitteen tilaaminen ei sido eikä velvoita mihinkään.

Osakeantiesitteestä selviävät tarkemmin myös yhtiön tulevaisuudensuunnitelmat ja -näkymät.


Kaikki oikeudet pidätetään.